Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek7@um.bialystok.pl

fax.85 732 47 77

tel. 85 741 10 21

REKRUTACJA 2024/2025

W związku z koniecznością przeprowadzenia procesu rekrutacji dzieci do Żłobków Miejskich na rok 2024/2025 poniżej przedstawiam harmonogram rekrutacyjny obowiązujący w tym roku.

Terminarz rekrutacji:

I etap rekrutacji- termin 06-17.05.2024 r. żłobki miejskie rekrutują dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W tym terminie rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. Placówki przesyłają na adresy e- mail rodziców dokumentację niezbędną do podpisania umowy.

II etap rekrutacji- termin 20-24.05.2024 r. rekrutacja dzieci z II i III preferencjami na pozostałe wolne miejsca.

III etap rekrutacji- ogłoszenie listy przyjętych dzieci- 27.05.2024 r. godzina 12:00