Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska @wp.pl

fax.85 732 47 77

tel. 85 741 10 21

GODZINY PRACY ŻŁOBKA

RODZICE !!!

INFORMUJEMY, ŻE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 ŻŁOBEK JEST CZYNNY OD GODZ.6.00- 17.00.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku z dnia 05 września 2022r w sprawie ustalenia godzin pracy Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku