Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek7@um.bialystok.pl

fax.85 732 47 77

tel. 85 741 10 21

Metody nauczania


W naszym żłobku pracując z dziećmi wykorzystujemy elementy niżej wymienionych metod, koncepcji i form pracy gwarantujący harmonijny rozwój dziecka.

Metoda pedagogiki zabawy
Pobudza ona do ekspresji ruchowej, wyzwala radość i aktywność, uczy współistnienia w grupie. Wykorzystuje się w niej zabawy muzyczno-ruchowe z elementami form tanecznych w celu integracji dzieci.

Elementy Metody W. Sherborn
zastosowanie tej metody ma na celu rozwijanie świadomości i poczucia własnego ciała, usprawnianie motoryki, wspieranie rozwoju emocjonalnego i wzmoacnianie poczucia bezpieczeństwa poprzez odpowiednio dobrane zabawy.

Elementy zabaw fundamentalnych
głównym założeniem tej metody jest wspomaganie rozwoju dziecka od 1miesiąca życia do 6 lat. Uczy współpracy opiekunów i rodziców w celu osiągnięcia harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami muzykoterapii.
Muzyka pozwala na uwolnienie się od stresu. Dzięki muzyce rozwija się nie tylko słuch ale i mowa. Zajęcia muzyczne wpływają pozytywnie na rozwój procesów poznawczych( pamięć, uwaga).

Zajęcia plastyczne
Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczn, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmacniają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości.

Metoda Knillów
celem tej metody jest rozwijanie świadomości i wrażliwości dziecina wzajemne kontakty, sygnały i reakcje. Atutem jest wykorzystanie zabawy w połączeniu z muzyką i ruchem.

Edukacja zdrowotna
Personel żłobka, studenci wydziału Dietetyki UM w Białymstoku przeprowadzają zajęcia z edukacji zdrowotnej , które mają na celu podnieść świadomość zdrowotną naszych podopiecznych, wypracować zdrowe nawyki higieniczne a także nauczyć zdrowego trybu życia.

Elementy dobrego startu M. Bogdanowicz
System ćwiczeń oddziałujących na procesy motoryczne i percepcyjne. Zasadniczą rolę w tej metodzie odgrywają trzy elementy: słuchowe(piosenka), wzrokowe (wzory graficzne) i motoryczne(wykonywanie zorganizowanych ruchów w czasie i przestrzeni). Zajęcia i zabawy manipulacyjne.

Bajkoterapia
Bajkoterapia w myÅ›l hasÅ‚a „CaÅ‚a Polska czyta dzieciomâ€.nieodzownym elementem pracy z dziećmi jest czytanie książek. Metoda ta pozwala na pobudzenie wyobraźni u dziecka, logicznego myÅ›lenia, wspomaga rozwój mowy, poszerza zasób słów pozwala na wyrażenie emocji.