Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek7@um.bialystok.pl

fax.85 732 47 77

tel. 85 741 10 21

Plan dnia

Plan dnia w naszym żłobku:

6:00-8:30- Przyjmowanie dzieci, indywidualne kontakty z rodzicami, zabawy dowolne, przygotowanie do śniadania,

8:30- 9:00- śniadanie

9:00- 9:30- czynności higieniczne po śniadaniu

9:30- 11:00- zajęcia dydaktyczne

11:00-11:15- przygotowanie do obiadu

11:15- 11:45- obiad

11:45- 12:00- czynności higieniczne po obiedzie

12:00- 14:00- leżakowanie

14:00-14:30- czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku

14:30- 15:00- podwieczorek

15:00- 17:00- zabawy dowolne i odbieranie dzieci przez rodziców i opiekunów