Żłobek dysponuje 132 miejscami w 4 grupach wiekowych:

· grupa niemowlęta- od 20 tyg- 14 miesiaca życia- 20 dzieci

· grupa raczki- 15 miesiaca- 2 lat- 32 dzieci

· grupa średniaki- 2,1- 2.4 lat- 40 dzieci

· grupa starszaki- 2.5-3 lat- 40 dzieci

 

W naszym żłobku pracując z dziećmi wykorzystujemy elementy niżej wymienionych metod, koncepcji i form pracy gwarantujących harmonijny rozwój dziecka:

 1. Metoda pedagogiki zabawy
 2. Elementy Metody W. Sherorn
 3. Elementy zabaw fundamentalnych
 4. Zajęcia muzyczno- rytmiczne
 5. Zajęcia plastyczne
 6. Metody Knillów
 7. Edukację zdrowotną
 8. Elementy dobrego startu M. Bogdanowicz
 9. Bajkoterapię w myśl hasła „Cała Polska czyta dzieciom”

 

W żłobku organizujemy imprezy integracyjne z okazji:

 1. Dnia dziecka
 2. Zakończenia edukacji żłobkowej
 3. Powitania pór roku
 4. Jasełka
 5. Wieczory kolęd
 6. Spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody

Wszystkim dzieciom zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną i pielęgniarską oraz życzliwą i miłą atmosferę.

 

 

Warunki przyjęcia określa Statut Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku z dnia 05 listopada 2012 roku.
Zapisy do żłobka trwają przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc.

Ilość wolnych miejsc od miesiąca września związana jest z odejściem dzieci z najstarszych grup wiekowych do przedszkoli.
Aby zapisać dziecko do żłobka należy zalogować się na stronie https://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok wprowadzić dane kandydata, wydrukować kartę rekrutacji do żłobka miejskiego i zanieść podpisaną kartę do żłobka pierwszego wyboru. W przypadku nie posiadania dostępu do Internetu, na prośbę rodzica/ opiekuna dziecka zapisu może dokonać właściwy pracownik Żłobka.

 

 

W procesie rekrutacji obowiązkowe jest spełnienie poniższych kryteriów:

· Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się w przypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

· Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców mieszkańców miasta Białegostoku, nie wskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż Miasto Białystok.

Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dla dziecka, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzeniem jest pieczęć zakładu pracy na karcie zgłoszenia wraz z podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia danych pracownika lub jeden z dokumentów:

· Zaświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej ( wpis do ewidencji działalności gospodarczej)

· Umowa o pracę

· Umowa cywilnoprawna

· Zaświadczenie o studiach lub nauce w systemie dziennym

 

 

Przyjęcie dziecka do żłobka wiąże się z podpisaniem umowy.

Korzystanie z usług żłobka jest odpłatne.

 

uwaga: wypełnienie karty rejestracji dziecka do żłobka nie jest równoznaczne z zapisaniem dziecka do wybranego żłobka ze względu na możliwość braku wolnych miejsc w danej placówce

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 28 listopad 2020 17:58 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 28 listopad 2020 18:00 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 28 listopad 2020 18:01 Super User