Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska@wp.pl

tel. 85 741 10 21

fax.85 7324777

  • Logo

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

UWAGA RODZICE !!!

REKRUTACJA ROK ŻŁOBKOWY 2020/2021

Harmonogram rekrutacji:

I etap rekrutacji- termin 13-24.07.2020r.  żłobek rekrutuje dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W terminie tym rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. W tym również okresie placówka przesyła na adres e-mail dokumentacjię niezbędną do podpisania umowy.

II etap rekrutacji- termin 27-31.07.2020. rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca.

III etap rekrutacji - termin 03.08.2020r. godz.15.00 ogłoszenie list dzieci przyjętych.

24-28.08.2020r składanie i weryfikacja dokumentów statutowych( rozliczenie PIT za 2019r, książeczka zdrowia dziecka z aktualnymi szczepieniami lub zaświadczenie lekarskie)w placówce.