Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska@wp.pl

tel. 85 741 10 21

fax.85 7324777

 • Logo

Aktualności

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA NUMERÓW WNIOSKÓW DZIECI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 202/2021

 1. 2019/1044
 2. 2019/1053
 3. 2020/234
 4. 2019/1094
 5. 2019/1106
 6. 2019/1120
 7. 2019/1165
 8. 2019/1043
 9. 2019/1173
 10. 2019/1143
 11. 2019/1227
 12. 2019/1212
 13. 2019/1214
 14. 2019/1236
 15. 2019/1265
 16. 2019/1322
 17. 2018/1514
 18. 2018/1632
 19. 2018/1643
 20. 2019/53
 21. 2019/52
 22. 2019/63
 23. 2019/75
 24. 2019/96
 25. 2019/153
 26. 2019/223
 27. 2019/245
 28. 2019/219
 29. 2019/267
 30. 2019/343
 31. 2019/164
 32. 2019/128
 33. 2019/564
 34. 2018/1517
 35. 2019/91
 36. 2019/404
 37. 2019/473
 38. 2019/483
 39. 2019/573
 40. 2019/676
 41. 2019/555
 42. 2018/873
 43. 2018/1003
 44. 2018/1277
 45. 2018/1368
 46. 2018/1357
 47. 2018/1555
 48. 2018/1514
 49. 2018/1615
 50. 2018/1637
 51. 2018/1643
 52. 2019/2
 53. 2018/250
 54. 2018/608
 55. 2018/612
 56. 2018/682
 57. 2018/1045
 58. 2018/659
 59. 2018/769
 60. 2018/792
 61. 2018/642
 62. 2018/800
 63. 2018/1042
 64. 2018/1043

 

ZWIĘKSZONA LICZBA DZIECI W ŻŁOBKU

Żłobek Miejski Nr 7 w Białymstoku informuje, że GIS w dniu 2 lipca 2020 złagodził obostrzenia i wydał nowe wytyczne, które przede wszystkim w przypadku żłobków i klubów dziecięcych znoszą ograniczenia w zakresie liczebności grup dzieci, a warunki lokalowe przywrócono do tych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 72 j.t.).

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że od dnia 1 sierpnia wszystkie dzieci, które nie chodziły do żłobka w związku z obostrzeniami ponownie będą figurowały jako dzieci uczęszczające do placówki a rodzice/opiekunowie prawni zgodnie z zapisami § 19 ust. 1 oraz ust. 6 Rozdziału 8 statutu żłobka będą musieli ponieść opłatę za pobyt „pobyt dziecka w żłobku jest płatny, a opłata za pobyt ulega zwrotowi jedynie w przypadku urlopowania dziecka” ( min. 3 miesiące maksimum 6 miesięcy).

Osoby chętne aby oddać dziecko do żłobka od dnia 01.08.2020 ( od 13-31.07.2020- przerwa urlopowa) prosimy o wypełnienie załączonych oświadczeń i zaświadczeń o zatrudnieniu oraz zapoznaniu się z procedurami jakie obowiązują w okresie pandemii w Żłobku Miejskim Nr 7 w Białymstoku. Prosimy o przestrzeganie procedur oraz przyniesienie oświadczenia , że zapoznaliście się Państwo z procedurami oraz zobowiązujecie się przestrzegać. Druki zaświadczeń i oświadczeń zostaną Państwu przesłane na adresy e- mail .

W przypadku gdy dziecko od 01 września odchodzi do przedszkola a rodzice nie chcą korzystać z usług żłobka od 01 sierpnia, powinni złożyć pisemną prośbę o rozwiązanie umowy oraz prośbę o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów. W prośbie o zwrot należy umieścić numer konta na które będą zwracane środki.

Procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie miejskich żłobków

Rodzice !!!

Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi procedurami i kryteriami pierszeństwa przyjęć.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie miejskich żłobków. Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do samorządowych placówek.

Od 25 maja miejskie żłobki wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Przed epidemią koronawirusa w placówkach było ok. 1,1 tys. miejsc. Obecnie będzie ich ok. 415. Dlatego też zespół przy Prezydencie Miasta Białegostoku przygotował kryteria pierwszeństwa przyjęć dzieci, głównie z uwzględnieniem miejsca zatrudnienia rodziców.

Kryteria pierwszeństwa przyjęć dzieci do żłobków miejskich:

 • pracownicy ochrony zdrowia – wszystkie stanowiska w kolejności placówek: szpitale, pogotowie ratunkowe, ambulatoria, izby przyjęć, przychodnie, laboratoria, centra diagnostyczne, praktyki prywatne,
 • pracownicy służb mundurowych poza pracownikami służby cywilnej (chyba że dostarczą zaświadczenie o tym, że nie świadczą pracy zdalnej),
 • pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie COVID-19, czyli sklepy i hurtownie spożywcze, drogerie, sklepy ze środkami ochronnymi, apteki, hurtownie farmaceutyczne – wszystkie stanowiska czyli: sprzedawcy, kasjerzy, kierowcy, magazynierzy, pracownicy produkcji,
 • pracownicy służb związanych z obsługą miasta, czyli osoby zatrudnione w jednostkach podległych oraz w spółkach zarządzanych przez Miasto, tj. pracownicy przedszkoli, żłobków, wodociągów, oczyszczania miasta itp.,
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością i rodziny, w których występuje niepełnoprawność,
 • rodzice, opiekunowie prawni samotnie wychowujący dziecko.

Rodzice będą musieli złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z nowymi zasadami oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. Zasady funkcjonowania miejskich żłobków znajdują się w załączniku.

Warto też pamiętać, że rodzice po 24 maja nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. 

Kamila Bogacewicz

 
Kryteria pierwszeństwa przyjęcia dzieci rozmiar: 106,35 KB PDF pobierz
Zasady funkcjonowania żłobków rozmiar: 186,79 KB PDF pobierz
Zał. 1 - Higieniczna produkcja i dystrybucja posiłków rozmiar: 225,85 KB PDF pobierz
Zał. 2 - Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego rozmiar: 175,34 KB PDF pobierz
Zał. 3 - Zaświadczenie o zatrudnieniu rozmiar: 123,19 KB PDF pobierz
Zał. 3A - Oświadczenie rodzica prowadzącego działalność rozmiar: 123,48 KB PDF pobierz
Zał. 4 - Oświadczenie kwarantanna i izolacja rozmiar: 130,87 KB PDF pobierz
Zał. 5 - Postępowanie na wypadek potencjalnego zakażenia koronawirusem rozmiar: 172,86 KB PDF pobierz

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

UWAGA RODZICE !!!

REKRUTACJA ROK ŻŁOBKOWY 2020/2021

Harmonogram rekrutacji:

I etap rekrutacji- termin 13-24.07.2020r.  żłobek rekrutuje dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W terminie tym rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. W tym również okresie placówka przesyła na adres e-mail dokumentacjię niezbędną do podpisania umowy.

II etap rekrutacji- termin 27-31.07.2020. rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca.

III etap rekrutacji - termin 03.08.2020r. godz.15.00 ogłoszenie list dzieci przyjętych.

24-28.08.2020r składanie i weryfikacja dokumentów statutowych( rozliczenie PIT za 2019r, książeczka zdrowia dziecka z aktualnymi szczepieniami lub zaświadczenie lekarskie)w placówce.

Mamo Tato czy wiesz co należy przygotować dziecku do żłobka ?- podpowiadamy

Niezbędnik Niemowlaka

 1. 1 butelka 250 ml + 1 smoczki zapasowe( podpisana markerem wodoodpornym)
 2. 20 szt pieluch jednorazowych podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka
 3. Ubranka na zmianę 2 komplety
 4. Smoczek na łańcuszku jeżeli dziecko używa smoka( podpisany)
 5. Skarpetki antypoślizgowe
 6. pościel przedszkolna

Niezbędnik Raczka

 1. 20 szt pieluch jednorazowych podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka
 2. Ubranka na zmianę 2 komplety
 3. Smoczek na łańcuszku jeżeli dziecko używa smoka
 4. Skarpetki antypoślizgowe
 5. piżamka podpisana
 6. pościel przedszkolna

Niezbędnik Średniaka

 1. 20 szt pieluch jednorazowych podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka ( jeżeli dziecko używa pieluch)
 2. Ubranka na zmianę 2 komplety + dodatkowe majteczki
 3. Smoczek na łańcuszku jeżeli dziecko używa smoka
 4. Kapcie
 5. Piżamka
 6. Pościel przedszkolna

Niezbędnik Starszaka

 1. 20 szt pieluch jednorazowych podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka ( jeżeli dziecko uzywa pieluch)
 2. Ubranka na zmianę 2 komplety
 3. Smoczek na łańcuszku jeżeli dziecko używa smoka
 4. majteczki na zmianę 3 szt.
 5. Kapcie
 6. Piżamka
 7. Pościel przedszkolna

Prosimy ubierać dzieci do żłobka lekko, najlepiej getry lub spodenki na gumce, bluzeczka zakładana przez główkę bez zbędnych guzików i zamków, bez rajstop pod spodenkami.

Nieobecność dziecka zgłaszamy do godziny 8.00 na grupach lub dnia poprzedniego u pani na grupie.

Nie przyprowadzamy do żłobka dzieci chorych (temperatura, wymioty, biegunka, zapalenie spojówek, rozognione, ropiejące zmiany na skórze ).

Nie dajemy dziecku do żłobka żadnych zabawek, pieluszek, maskotek, przytulanek

Nie zakładamy dziecku do żłobka kolczyków, łańcuszków, drobnych spinek do włosów.

 

Nabór elektroniczny do żłobka

 

 

NABÓR ELEKTRONICZNY

DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

 Adres do elektronicznego systemu naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok https://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok

Zasady rekrutacji wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej każdego żłobka miejskiego oraz w elektronicznym systemie naboru do żłobków.

            Rodzice składający wnioski  otrzymają login i hasło podczas rejestracji w elektronicznym systemie naboru.