· Nazwa: Żłobek Miejski Nr 7

· Adres: 15-201 Białystok, ul. Warszawska 75A

· Nr tel. 85 7 411 021

· Fax: 85 7 324 777

· Strona www: https://www.zlobeknr7.pl

· E-mail: zlobekTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

· Dyrektor żłobka: mgr. Beata Rygorczuk

Żłobek Miejski Nr 7 jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową. Żłobek nie posiada osobowości prawnej. Podmiotem tworzącym Żłobek jest Miasto Białystok. Żłobek prowadzi działalność statutową. Obszarem działania Żłobka jest miasto Białystok.

Żłobek jest powołany do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

 

Godziny pracy żłobka:

Od pon- pt od 6.00- 17.00

Przyjmowanie interesantów: pon- pt w godz 7.00- 15.00

 

Żłobek Miejski Nr 7 w Białymstoku działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U Nr 45 poz.235 ),

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm),

3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. nr 233, poz. 1458 z póżn.zm.),

4. Ustawy z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości (Dz. U. z 2009r Nr. 165, poz.1316 z póżn.zm.),

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),

6. Uchwały Nr LVIII/764/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładów budżetowych- przedszkoli, samorządowych, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, żłobków miejskich i Izby Wytrzeźwień prowadzonych przez Miasto, w jednostki budżetowe, zmienionej uchwałą Nr LX/796/10 z dnia 25 października 2010r.

7. Statutu Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku

8. Innych przepisów dotyczących działania żłobków oraz samorządowych jednostek budżetowych

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 28 listopad 2020 17:12 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 28 listopad 2020 17:14 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 28 listopad 2020 17:15 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 28 listopad 2020 17:16 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29 listopad 2020 08:31 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 marzec 2022 06:33 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 23 listopad 2022 12:20 Super User