Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek7@um.bialystok.pl

fax.85 732 47 77

tel. 85 741 10 21

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rodzice !!!

Lista dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 2024/2025 znajduje się w administracji placówki. Informacja o wynikach w godz. 7.00- 15.00.