Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska @wp.pl

fax.85 732 47 77

tel. 85 741 10 21

Rekrutacja do żłobka

Terminarz rekrutacji:

I etap rekrutacji– termin 09-20.05.2022 r. żłobki miejskie rekrutują dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W tym terminie rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie usług żłobkowych. Placówki przesyłają na adresy e- mail rodziców dokumentację niezbędną do podpisania umowy.

II etap rekrutacji– termin 23-27.05.2022 r. rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca.

III etap rekrutacji- ogłoszenie list dzieci przyjętych- 30.05.2022 r. godz.12.00