Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska @wp.pl

fax.85 732 47 77

tel. 85 741 10 21

PRZERWA URLOPOWA

INFORMUJEMY, ŻE W 2022 ROKU PRZERWA URLOPOWA PRZYPADA NA MIESIĄC LIPIEC.

OD DNIA 1-31 LIPCA ŻŁOBEK BĘDZIE ZAMKNIĘTY. PROSIMY O ZAPEWNIENIE DZIECIOM OPIEKI. RODZICE /OPIEKUNOWIE PRAWNI, KTÓRZY NIE MOGĄ ZAPEWNIĆ OPIEKI SWOIM DZIECIOM I CHCĄ UMIEŚCIĆ DZIECKO W ŻŁOBKU ZASTĘPCZYM ( ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 UL. WESOŁA) PROSZENI SA O KONTAKT Z DYREKTOREM ŻŁOBKA DO KTÓREGO UCZĘSZCZA DZIECKO.