Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska @wp.pl

fax.85 732 47 77

tel. 85 741 10 21

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I etap rekrutacji– termin 10-21.05.2021r. żłobki miejskie rekrutują dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W tym terminie rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych.

II etap rekrutacji– termin 24-28.05.2021r rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca.

III etap rekrutacji– ogłoszenie list dzieci przyjętych- 31.05.2021 r. godz.12.00