Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska @wp.pl

fax.85 732 47 77

tel. 85 741 10 21

Uwaga !!!

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 przypominamy, że zgodnie z procedurami sanitarnymi obowiązującymi w Żłobku Miejskim Nr 7:

  1. Dziecko do żłobka może być przyprowadzane i odbierane przez jednego rodzica/opiekuna prawnego
  2. Na terenie placówki obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczka) oraz dezynfekcja rąk.
  3. Do żłobka może uczęszczać tylko i wyłącznie dziecko zdrowe.
  4. W szatni może przebywać 2 rodziców i 2 dzieci (pozostali oczekują na holu żłobka )
  5. Zachowujemy dystans 2m.
  6. Jeżeli ktoś z domowników przebywa w izolacji domowej, dziecko obowiązuje kwarantanna i nie może uczęszczać do żłobka

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 7

Beata Rygorczuk