Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska@wp.pl

tel. 85 741 10 21

fax.85 7324777

  • Logo

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci oczekujących i uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku Żłobek Miejski Nr 7 z siedzibą w Białymstoku ul. Warszawska 75A. 
  2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci przetwarzane będą w celu rekrutacji do żłobka oraz w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku i nie będą udostępnianie innym podmiotom.
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci i ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą o opiece nad dzieckiem do 3-go roku życia jest obligatoryjne, a pozostałym dobrowolne.