Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska@wp.pl

tel. 85 741 10 21

fax.85 7324777

  • Logo

Aktualności

Uwaga rodzice !!!

ZARZĄDZENIE NR 11/2017

DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 7 W BIAŁYMSTOKU

z  dnia 11 grudnia 2017 roku

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 roku przysługujących w zamian

za święta przypadające w sobotę

            Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku wprowadzonego Uchwałą nr XXXIV/397/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 3468) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy  zarządza się, co następuje:

§ 1

            Ustala się dzień wolny od pracy w dniu 08 stycznia 2018 roku w Żłobku Miejskim Nr 7 przysługujący w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2018 roku (Trzech Króli).

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor żłobka

Beata Rygorczuk

Nabór elektroniczny do żłobka

 

OGŁOSZENIE

NABÓR ELEKTRONICZNY

DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

Od dnia 19.07.2017 dostępny jest nowy adres do elektronicznego systemu naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok https://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok

Zasady rekrutacji wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej każdego żłobka miejskiego oraz w elektronicznym systemie naboru do żłobków.

Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie przed dniem 1 marca 2017 r. mają możliwość korzystania z elektronicznego systemu naboruhttps://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok  za pomocą loginu z poprzedniego systemu naboru (http://nabor.pcss.pl/bialystok/), przy czym nowe hasło dostępu zostanie przesłane na adres e-mail po użyciu opcji „Nie pamiętam hasła”.

Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie w dniach 1 marca 2017 r. – 6 kwietnia 2017 r. powinni zgłosić się do żłobka pierwszego wyboru w celu odbioru loginu i hasła do elektronicznego systemu naboru.

Rodzice składający wnioski od 7 kwietnia 2017 r. otrzymają login i hasło podczas rejestracji w elektronicznym systemie naboru.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci oczekujących i uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku Żłobek Miejski Nr 7 z siedzibą w Białymstoku ul. Warszawska 75A. 
  2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci przetwarzane będą w celu rekrutacji do żłobka oraz w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku i nie będą udostępnianie innym podmiotom.
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci i ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą o opiece nad dzieckiem do 3-go roku życia jest obligatoryjne, a pozostałym dobrowolne.